تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

قدقامتِ تو، کلام عاشورا بود

آمیخته با قیام عاشورا بود

سجّاد! پس از غروب آن ظهر غریب

سجّاده ی تو پیام عاشورا بود

شهادت سجاد مظلوم، بزرگترین حافظ پیام کربلا تسلیت باد

testimony3 zayn2 alabidine1 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine2 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

شهادت امام سجاد

testimony3 zayn2 alabidine3 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine4 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

تصاویر شهادت امام زین العابدین

testimony3 zayn2 alabidine5 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine6 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

پوسترهای شهادت امام سجاد

testimony3 zayn2 alabidine7 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine8 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

کارت پستال شهادت امام سجاد

testimony3 zayn2 alabidine9 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine10 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

تصاویر شهادت امام زین العابدین

testimony3 zayn2 alabidine11 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine12 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

پوسترهای شهادت امام زین العابدین

testimony3 zayn2 alabidine13 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)
testimony3 zayn2 alabidine14 تصاویر شهادت امام زین العابدین (ع)

شهادت امام سجاد

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

بیشتر:  کارت پستال های منظره

مطلب پیشنهادی

عکس های دیدنی وجالب روز

شناورهای تمیزکننده سطح دریا در حال پاکسازی سطح دریای مرمره در سواحل شهر استانبول ترکیه. …