تصاویر روز پدر

 پدر جان، با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شكر می كنم كه فرزند انسان بزرگ و وارسته ای چون شما هستم. پدر جان عاشقانه دوستت دارم و دستانت را می بوسم.

father2 day pictures1 تصاویر روز پدر
father2 day pictures2 تصاویر روز پدر

پوسترهای روز مرد

father2 day pictures3 تصاویر روز پدر
father2 day pictures4 تصاویر روز پدر

کارت پستال روز پدر

father2 day pictures5 تصاویر روز پدر
father2 day pictures6 تصاویر روز پدر

پوسترهای روز پدر

father2 day pictures7 تصاویر روز پدر
father2 day pictures8 تصاویر روز پدر

عکس نوشته های روز پدر

father2 day pictures9 تصاویر روز پدر
father2 day pictures10 تصاویر روز پدر

تصاویر روز پدر

father2 day pictures11 تصاویر روز پدر
father2 day pictures12 تصاویر روز پدر

کارت تبریک روز پدر

father2 day pictures14 تصاویر روز پدر

تبریک روز مرد

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

بیشتر:  عکس های پروفایل حرف R

مطلب پیشنهادی

کارت پستال تبریک تولد دوست

داشتن دوستی مثل تو توی زندگیم واقعا نعمت بزرگیه هیچ وقت نمی خوام تو رو …