(تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان

آیین ملی و مذهبی گل غلتان در امیریه دامغان برگزار شد.

آیین ملی و مذهبی گل غلتان یک آیین معنوی در شهر امیریه دامغان است که هر ساله در ماه رویش گل‌های محمدی در این شهر به صورت جشنواره، همراه با بازی‌های بومی و محلی، پخت نان وطبخ غذا‌هایی سنتی، آوازه خوانی و بازدید از اماکن تاریخی برگزار می‌شود و گردشگران از نقاط مختلف کشور برای حضور در این به امیریه سفر می‌کنند. اما دوسالی است که این سنت به علت همه گیری و شیوع ویروس کرونا با محدودیت برگزار می‌گردد.

در این مراسم خانواده‌ها از نقاط مختلف کشور برای شرکت در این آیین ثبت نام کرده و همراه با نوزادان خود برای حضور در این ایین به امیریه سفر می‌کنند و نوزادان خود را برای شادابی و طراوت در اولین بهار زندگیشان میان گل‌های محمدی میغلتانند. در باور اهالی منطقه، غلتاندن بدن نوزاد زیر یکسال در میان برگ‌های گل محمدی، سبب حفظ طراوت و شادابی و دور ماندن از بیماری‌های مختلف به ویژه آلرژی و حساسیت‌های فصلی می‌شود.

003 88t1639 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1640 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1641 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1642 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1643 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1644 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1645 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1646 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1647 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1648 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1649 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1650 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1651 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1652 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1653 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1654 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1655 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1656 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1657 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1658 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1659 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1660 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1661 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1662 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1663 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1664 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1665 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1666 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1667 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
003 88t1668 (تصاویر) آیین ملی و مذهبی گل غلتان
بیشتر:  جغد دهان‌قورباغه‌ای؛ لایک‌خورترین پرنده اینستاگرام

مطلب پیشنهادی

نقاشی از عمل جراحی که پس از یک قرن حراج می شود

نقاشی از «آنری دو تولوز لوترک» نقاش فرانسوی پس از مدتی طولانی به مزایده گذاشته …